Werkwijze en expertise

Werkwijze

De cliëntondersteuners van MEE Amstel en Zaan werken op lokaal niveau, in alle gemeenten in de Stadsregio Amsterdam. Zij werken vanuit de plaatselijk aangestuurde (wijk)teams of in naar doelgroep gespecialiseerde teams (jeugdteams, multiproblem). Zie hiervoor ook MEE Amstel en Zaan in uw gemeente.

Onze cliëntondersteuners handelen volgens de MEE Amstel en Zaan gedragscode en hanteren daarbij strikte privacyregels. Klachten over een medewerker of werkwijze handelt MEE Amstel en Zaan af volgens de Klachtenprocedure.

Expertise

De cliëntondersteuners van MEE Amstel en Zaan krijgen vanuit de organisatie voortdurende scholing in:

  • cliëntondersteuning
  • omgang en kenmerken van de verschillende doelgroepen
  • leven met een beperking
  • persoonlijke professionele vaardigheden.

Cliëntondersteuners wisselen kennis en ervaring uit via intervisiebijeenkomsten en communities op social media of  apps.
Zo borgen wij onze specifieke expertise en kwaliteit.

Beroepsvereniging Cliëntondersteuners

Al onze cliëntondersteuners zijn lid van de Beroepsvereniging voor Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking  (BCMB).Deze beroepsvereniging draagt op stimulerende wijze bij aan professionele en hoge kwaliteit cliëntondersteuners. Alle leden weten welke gevolgen een beperking heeft voor het dagelijks leven van mensen. Ze bieden maatwerk voor generalistische vragen en geven informatie, advies en werkzame oplossingen, ook in complexe situaties.