Werken bij MEE

MEE maakt meedoen mogelijk.  Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE ondersteunt mensen met een beperking, bijvoorbeeld een verstandelijke, lichamelijke, psychische, chronische ziekte of een vorm van autisme. MEE heeft jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk.

Iedereen in Nederland heeft wettelijk recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. MEE vindt het daarin belangrijk om echt naast de cliënt/ouders/mantelzorgers te staan. Een persoonlijke en praktische aanpak staat hierin centraal.

Je vindt ons in sociale wijkteams, loketten of de sociale basis binnen gemeentes. Onze professionals hebben afhankelijk van hun specialisme een ondersteunings-, hulpverlenings- of regisseursfunctie.

Als werkgever biedt MEE de mogelijkheid om vanuit eigen inzicht en vrijheid te werken. MEE staat voor deskundigheid, creativiteit, onafhankelijkheid en ondernemerschap. Wij investeren in kennis, hebben jaren lang ervaring  en stellen de mens centraal. Daarin richten we ons niet alleen op de kwetsbare medemens maar ook op jou!

Vacatures

Vacatures bij onze samenwerkingspartners

Klik hier voor vacatures bij MEE Utrecht, Gooi & Vecht

Klik hier voor vacatures bij De Wilg

Meer informatie

Wil je meer informatie over onze vacatures? Neem contact op onze met HR Adviseur Sisca de Wit via T 0614 57 99 11 of s.de.wit@mee-ugv.nl  (aanwezig op din/woe/don).