Wat biedt MEE in Oostzaan?

Onafhankelijke clientondersteuning in de wijk

MEE biedt cliëntondersteuning in Oostzaan en werkt in het sociaalteam samen met andere organisaties. Binnen het sociaalteam zijn onze medewerkers dé experts voor mensen met een beperking of psychische problemen. Iedereen kan er terecht met vragen over zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen.

Bel MEE

Voor meer informatie of aanmelding, bel ons centrale nummer 020 – 512 72 72. U wordt dan gekoppeld aan de juiste cliëntondersteuner bij u in de wijk.

Jeugdteam

MEE biedt ondersteuning vanuit het jeugdteam Oostzaan Wormerland, samen met andere organisaties. Binnen het jeugdteam is onze medewerker dé experts voor mensen met een beperking of psychische problemen.
Voor informatie over het jeugdteam zie http://www.jeugdteamoostzaanwormerland.nl/

Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)

Ook voor vragen rondom de Wlz kan iedereen gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Wlz-vragen gaan bijvoorbeeld over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm, of bij een wens voor verandering van zorgaanbieder.
Meer informatie over Wlz.

Cursussen en groepen

Meedoen aan een cursus, training of deelgenotengroep is leuk en leerzaam. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en tips. Deelnemers leren praktische vaardigheden, ontdekken hun eigen mogelijkheden en versterken hun zelfvertrouwen. MEE Amstel en Zaan biedt cursussen voor kinderen, volwassenen en ouders van kinderen met een beperking.
Bekijk ons aanbod.

Sociaal juridische ondersteuning

Onze sociaal juridische medewerkers helpen bij vragen over een beslissing van een instantie, de woningcorporatie, of gemeente. Zij kunnen een beslissing uitleggen of wijzen op mogelijkheden om bezwaar te maken. Zij bieden hulp of bemiddelen om tot een oplossing te komen.
Meer informatie over Sociaal juridische ondersteuning.

Diagnostiek voor kinderen en volwassenen

Bij twijfel over de ontwikkeling van een kind kan diagnostisch onderzoek door onze gedragsdeskundigen uitkomst bieden. Het onderzoek geeft aan wat goed gaat en wat moeite kost. Voor volwassen cliënten vanaf 18 jaar geeft het team via kortdurende ondersteunende gesprekken ook advies. Daarmee wordt vaak duidelijk waarom iemand steeds vastloopt.
Meer informatie over het team Gedragsdeskundigen.

Integrale Vroeghulp

Vanuit VTO Zaanstreek Waterland biedt MEE Amstel en Zaan trajectbegeleiding voor ouders kinderen met complexe ontwikkelingsvragen bij het afstemmen van passende (informele) zorg en voorzieningen.

Projecten en innovatietrajecten

Onze projecten en trajecten zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en eigen kracht. De nadruk licht daarbij op de combinatie van informele zorg en cliëntondersteuning.
Meer informatie over projecten en trajecten.