Wat biedt MEE in Landsmeer?

Onafhankelijke cliëntondersteuning

MEE Amstel en Zaan biedt onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Landsmeer. Voor iedereen die vragen heeft over zorg en indicaties of die ondersteuning nodig heeft tijdens dit proces.
Heeft u vragen op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner die uw belangen behartigt. De cliëntondersteuner is niet verbonden aan het Middelpunt. De ondersteuning van MEE bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. De dienstverlening van MEE is gratis.

Middelpunt

MEE biedt ook cliëntondersteuning vanuit het Middelpunt, samen met andere organisaties. Binnen het Middelpunt zijn onze medewerkers dé expert voor mensen met een beperking of psychische problemen. Iedereen kan er terecht met vragen over zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen.

Bel MEE

Voor meer informatie of aanmelding, bel ons centrale nummer 020 – 512 72 72. U wordt dan gekoppeld aan de juiste cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)

Ook voor vragen rondom de Wlz kan iedereen gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Wlz-vragen gaan bijvoorbeeld over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm, of bij een wens voor verandering van zorgaanbieder.
Meer informatie over Wlz.

Cursussen en groepen

Meedoen aan een cursus, training of deelgenotengroep is leuk en leerzaam. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en tips. Deelnemers leren praktische vaardigheden, ontdekken hun eigen mogelijkheden en versterken hun zelfvertrouwen. MEE Amstel en Zaan biedt cursussen voor kinderen, volwassenen en ouders van kinderen met een beperking.
Bekijk ons aanbod.

Sociaal juridische ondersteuning

Onze sociaal juridische medewerkers helpen bij vragen over een beslissing van een instantie, de woningcorporatie, of gemeente. Zij kunnen een beslissing uitleggen of wijzen op mogelijkheden om bezwaar te maken. Zij bieden hulp of bemiddelen om tot een oplossing te komen.
Meer informatie over Sociaal juridische ondersteuning.

Diagnostiek voor kinderen en volwassenen

Bij twijfel over de ontwikkeling van een kind kan diagnostisch onderzoek door onze gedragsdeskundigen uitkomst bieden. Het onderzoek geeft aan wat goed gaat en wat moeite kost. Voor volwassen cliënten vanaf 18 jaar geeft het team via kortdurende ondersteunende gesprekken ook advies. Daarmee wordt vaak duidelijk waarom iemand steeds vastloopt.
Meer informatie over het team Gedragsdeskundigen.

Integrale Vroeghulp

Vanuit VTO Zaanstreek Waterland biedt MEE Amstel en Zaan trajectbegeleiding voor ouders kinderen met complexe ontwikkelingsvragen bij het afstemmen van passende (informele) zorg en voorzieningen.

Projecten en innovatietrajecten

Onze projecten en trajecten zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en eigen kracht. De nadruk licht daarbij op de combinatie van informele zorg en cliëntondersteuning.
Meer informatie over projecten en trajecten.

Crisisdienst

Cliëntondersteuners van MEE Amstel en Zaan worden, als het om iemand met een beperking gaat, ingezet om een crisisopvangplek te vinden.