Wat biedt MEE in Haarlemmermeer?

Onafhankelijke clientondersteuning

MEE biedt samen met MeerWaarde onafhankelijke cliëntondersteuning. Binnen deze ondersteuning zijn onze medewerkers dé experts voor mensen met een beperking of psychische problemen. Iedereen kan er terecht met vragen over zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen. De ondersteuning is in alle regio's van de gemeente Haarlemmermeer aanwezig. Meer informatie is te vinden in deze flyer.

Bel MEE

Voor meer informatie of aanmelding, bel ons centrale nummer 020 – 512 72 72.
U wordt dan gekoppeld aan de juiste cliëntondersteuner bij u in de buurt.

Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)

Ook voor vragen rondom de Wlz kan iedereen gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Wlz-vragen gaan bijvoorbeeld over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm, of bij een wens voor verandering van zorgaanbieder.
Meer informatie over Wlz.

Meer-Team en CJG

Cliëntondersteuners van MEE Amstel en Zaan zijn als experts op het gebied van leven met een beperking opgenomen in de Meer-Teams van de gemeente. Deze teams bieden ondersteuning aan burgers en gezinnen als er sprake is van complexere problematiek. Daarnaast is er een clientondersteuner werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin waar de expertise op het leven met een beperking ook is vertegenwoordigd.

Cursussen en groepen

Meedoen aan een cursus, training of deelgenotengroep is leuk en leerzaam. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en tips. Deelnemers leren praktische vaardigheden, ontdekken hun eigen mogelijkheden en versterken hun zelfvertrouwen. MEE Amstel en Zaan biedt cursussen voor kinderen, volwassenen en ouders van kinderen met een beperking. Bekijk ons aanbod.

Sociaal juridische ondersteuning

Onze sociaal juridische medewerkers helpen bij vragen over een beslissing van een instantie, de woningcorporatie, of gemeente. Zij kunnen een beslissing uitleggen of wijzen op mogelijkheden om bezwaar te maken. Zij bieden hulp of bemiddelen om tot een oplossing te komen.
Meer informatie over Sociaal juridische ondersteuning.

Diagnostiek voor kinderen en volwassenen

Bij twijfel over de ontwikkeling van een kind kan diagnostisch onderzoek door onze gedragsdeskundigen uitkomst bieden. Het onderzoek geeft aan wat goed gaat en wat moeite kost. Voor volwassen cliënten vanaf 18 jaar geeft het team via kortdurende ondersteunende gesprekken ook advies. Daarmee wordt vaak duidelijk waarom iemand steeds vastloopt.
Meer informatie over het team Gedragsdeskundigen.

Integrale Vroeghulp

VTO-Vroeghulp biedt ondersteuning aan ouders met een kind van 0 tot 5 jaar die vragen hebben over de ontwikkeling. MEE Amstel en Zaan neemt deel aan deze teams. U kunt zich rechtstreeks hiervoor aanmelden via MEE, bij Greet van Rijn, bereikbaar op 06 – 4620 1393.
Voor meer informatie over VTO-vroeghulp: www.integralevroeghulp.nl

Projecten en innovatietrajecten

Onze projecten en trajecten zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en eigen kracht. De nadruk licht daarbij op de combinatie van informele zorg en cliëntondersteuning. Meer informatie over projecten en trajecten.

Ondersteuning bij Bereken Uw Recht

De cliëntondersteuners bieden hulp bij het invullen van de gemeentelijke tool  "Bereken uw Recht"