Wat biedt MEE in Edam-Volendam?

Onafhankelijke clientondersteuning in de wijk

MEE Amstel en Zaan biedt ambulante ondersteuning in de wijk, samen met andere organisaties. Binnen het CJG en wijksteunpunt zijn onze medewerkers dé experts voor mensen met een beperking of psychische problemen. Iedereen kan er terecht met vragen over zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen.

Bel MEE

Voor meer informatie of aanmelding, bel ons centrale nummer 020 – 512 72 72. U wordt dan gekoppeld aan de juiste cliëntondersteuner bij u in de gemeente.

Zorgteam

MEE Amstel en Zaan werkt samen met andere partners en de gemeente Edam Volendam in het Zorgteam. Binnen het zorgteam zijn onze medewerkers dé experts voor mensen met een beperking. Het zorgteam is er voor mensen met complexe zorgvragen.

Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)

Ook voor vragen rondom de Wlz kan iedereen gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Wlz-vragen gaan bijvoorbeeld over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm, of bij een wens voor verandering van zorgaanbieder.
Meer informatie over Wlz.

Integrale Vroeghulp

Vanuit VTO Zaanstreek Waterland biedt MEE Amstel en Zaan trajectbegeleiding voor ouders kinderen met complexe ontwikkelingsvragen bij het afstemmen van passende (informele) zorg en voorzieningen.