Wat biedt MEE in Amsterdam?

Onafhankelijke clientondersteuning in de wijkzorg

MEE biedt cliëntondersteuning in de wijk, samen met andere organisaties. Binnen de wijkzorg zijn onze medewerkers dé experts voor mensen met een beperking of psychische problemen. Iedereen kan er terecht met vragen over zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen. Wijkzorg is in alle wijken aanwezig en dus altijd dichtbij.
Meer informatie over cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)

Ook voor vragen rondom de Wlz kan iedereen gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Wlz-vragen gaan bijvoorbeeld over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm, of bij een wens voor verandering van zorgaanbieder.
Meer informatie over Wlz.

Ouder- en Kindteams (OKT)

Iedereen in Amsterdam kan met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid terecht bij Ouder- en Kindteams. Zij werken in de wijk en op scholen. MEE maakt deel uit van deze Ouder- en Kindteams. Meer informatie over de Ouder- en Kindteams: www.oktamsterdam.nl

Cursussen en groepen

Meedoen aan een cursus, training of deelgenotengroep is leuk en leerzaam. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en tips. Deelnemers leren praktische vaardigheden, ontdekken hun eigen mogelijkheden en versterken hun zelfvertrouwen. MEE Amstel en Zaan biedt cursussen voor kinderen, volwassenen en ouders van kinderen met een beperking. Bekijk ons aanbod.

Sociaal juridische ondersteuning

Onze sociaal juridische medewerkers helpen bij vragen over een beslissing van een instantie, de woningcorporatie, of gemeente. Zij kunnen een beslissing uitleggen of wijzen op mogelijkheden om bezwaar te maken. Zij bieden hulp of bemiddelen om tot een oplossing te komen.
Meer informatie over Sociaal juridische ondersteuning.

Diagnostiek voor kinderen en volwassenen

Bij twijfel over de ontwikkeling van een kind kan diagnostisch onderzoek door onze gedragsdeskundigen uitkomst bieden. Het onderzoek geeft aan wat goed gaat en wat moeite kost. Voor volwassen cliënten vanaf 18 jaar geeft het team via kortdurende ondersteunende gesprekken ook advies. Daarmee wordt vaak duidelijk waarom iemand steeds vastloopt.

Meer informatie over het team Gedragsdeskundigen.

Integrale Vroeghulp

VTO-Vroeghulp biedt ondersteuning aan ouders met een kind van 0 tot 5 jaar die vragen hebben over de ontwikkeling. Bekijk voor meer informatie over VTO-vroeghulp deze pagina.

Samen Doen

In iedere wijk van Amsterdam is een team van Samen DOEN actief. Dit team ondersteunt bewoners die veel verschillende problemen hebben en er zelf niet goed uitkomen. Medewerkers van MEE Amstel en Zaan zijn een onderdeel van deze teams.

Top-600, risicojongeren en thuis- en daklozenteam

Een aantal cliëntondersteuners van MEE Amstel en Zaan richt zich met een speciaal team op deze doelgroep. Het team wil voorkomen dat ze afglijden naar criminaliteit of verder marginaliseren.

Projecten en innovatietrajecten

Onze projecten en trajecten zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en eigen kracht. De nadruk licht daarbij  op de combinatie van informele zorg en cliëntondersteuning. Meer informatie over projecten en trajecten.