Voor cliënten

Gewoon meedoen, ook als u of uw kind een beperking of chronische ziekte heeft. Soms heeft u daar ondersteuning bij nodig. MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Deze ondersteuning van MEE Amstel en Zaan heet cliëntondersteuning. U kunt hier gebruik van maken omdat dit in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd. Ook mensen om u heen, uw netwerk of de mantelzorg kunnen een beroep op onze cliëntondersteuning doen.

Hulp van MEE is gratis

MEE Amstel en Zaan is onafhankelijk. De hulp is altijd gratis, zonder eigen bijdrage en er is geen verwijzing nodig.

Cliëntondersteuners bij u in de wijk

U vindt onze cliëntondersteuners in een wijkteam bij u in de buurt. Zij geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om samen een goede oplossing te vinden zodat u zelf weer verder kunt. Mail of bel MEE voor contact met een cliëntondersteuner bij u in de buurt.

Sociaal juridische ondersteuning

Heeft u vragen over een beslissing van een instantie, de woningcorporatie, of de gemeente? Dan kunt u gebruik maken van een sociaal juridisch medewerker van MEE Amstel en Zaan. Zij kunnen de beslissing uitleggen of u wijzen op mogelijkheden om bezwaar te maken. Zij helpen u dan verder of bemiddelen om tot een oplossing te komen.

Diagnostiek voor kinderen en volwassenen

Wanneer de ontwikkeling van uw kind anders verloopt dan bij zijn leeftijdsgenootjes, of wanneer u als volwassene steeds vastloopt bij de zelfde problemen, biedt MEE Amstel en Zaan diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek is om te kijken wat goed bij u gaat en waar u moeite mee heeft. De uitkomst van het onderzoek biedt u houvast hoe u uw eigen leven of dat van uw kind het beste vorm kunt geven. Onze gedragsdeskundigen geven naast onderzoek ook advies of kortdurende ondersteunende gesprekken. Het aanbod verschilt per gemeente. Neem hiervoor contact op met MEE Amstel en Zaan.