Sociaal Juridische Dienstverlening

Kwetsbare burgers, waaronder mensen met een beperking moeten vaak een beroep doen op speciale voorzieningen. Zij hebben daardoor meer te maken met (ingewikkelde) regelgeving en soms moeilijk te begrijpen beschikkingen.

Specialistische kennis van wet- en regelgeving

Sociaal juridisch getrainde cliëntondersteuners van MEE Amstel en Zaan kennen de wet- en regelgeving op dit specialistische terrein. Zij stemmen daarbij hun communicatie af op het niveau van de cliënt. Zij geven toelichting of helpen bij het aantekenen van bezwaar. Vaak is na overleg met de instantie, bemiddeling voldoende om tot een oplossing te komen.

Overvraagd

Soms wordt in een juridisch traject een handicap of chronische ziekte niet herkend, of wordt er geen rekening gehouden met het beperkte verstandelijk vermogen of het lagere energie-niveau. Dan is de kans groot dat de cliënt overvraagd wordt en afhaakt. Problemen worden niet of onvoldoende opgelost en de wederzijdse frustraties nemen toe.

Overleg en bemiddeling voorkomt procedures

Bij verschil van mening tussen een cliënt en een instantie kan de sociaal-juridische cliëntondersteuner.

  • Uitleg geven over het genomen besluit aan de cliënt. Deze begrijpt inhoud en argumenten en accepteert het besluit.
  • De vraag of het probleem van de cliënt duidelijk verwoorden en uiteenzetten aan instantie. Instantie kan de beslissing herzien.

In beide gevallen worden door overleg en bemiddeling juridische procedures voorkomen.