Privacy en Klachtenprocedure

Privacy

Uw cliëntondersteuner bewaart uw persoonlijke gegevens in een digitaal dossier. Wij gaan hier zorgvuldig mee om, volgens de wetgeving die hier voor geldt. Het kan zijn dat de cliëntondersteuner ook informatie vastlegt in het registratiesysteem van de gemeente. Deze minimale informatie wordt gedeeld met andere professionals in de wijk. Dit gebeurt nooit zonder uw toestemming. Ook geven wij, zonder uw toestemming, uw gegevens niet aan anderen. MEE Amstel en Zaan heeft een privacyreglement waarin precies staat hoe onze medewerkers moeten omgaan met uw gegevens. Daar staat bijvoorbeeld in welke informatie in het dossier mag komen. Uw dossier bewaren wij, zoals moet volgens de wet, 15 jaar na het laatste contact. U mag het altijd inkijken. Als u wilt, kunt u het dossier bij MEE Amstel en Zaan laten anonimiseren. Dat betekent dat uw naam en alle informatie onherkenbaar wordt.

Klachtenprocedure

Waar gewerkt wordt, kan een fout gemaakt worden. Merkt u dat er iets niet goed gaat, dan is het belangrijk dat wij dat weten. Wij kunnen dan de fout weer herstellen. Neemt u hierover contact op met uw cliëntondersteuner. Als u dat moeilijk vindt, kunt u bellen naar MEE Amstel en Zaan en vragen naar de leidinggevende van uw cliëntondersteuner. Natuurlijk kunt u ook een brief schrijven. Het adres en telefoonnummer vindt u bij ‘Contact’. Wilt u de directeur spreken, bel dan 020 512 72 72.

Wilt u dat iemand die niet bij MEE Amstel en Zaan werkt uw klacht beoordeelt? Schrijf dan een brief aan de Klachtencommissie. Er is een klachtencommissie voor de MEE-organisaties in Noord-Holland. De mensen van deze commissie behandelen uw klacht onafhankelijk, zij zijn niet in dienst van MEE. Zij geven advies aan de directeur van MEE Amstel en Zaan over hoe de organisatie moet omgaan met uw klacht. Als u wilt, zoekt MEE Amstel en Zaan iemand die u helpt bij het schrijven van de brief. De brief stuurt u naar: Klachtencommissie t.a.v. mevrouw mr. F. Oosterhuis-Beetsma (voorzitter commissie) per adres: directiesecretariaat MEE Amstel en Zaan Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB Amsterdam Het secretariaat zorgt dat de brief ongeopend bij de commissie komt.

De commissie behandelt de klacht zelfstandig. Lees hier de volledige procedure.