UWV omarmt Integrale Jobcoach van MEE

03 mei 2018

Duurzame inzet vergt integrale aanpak

Na een periode van overleg, ontwikkeling en toetsing heeft UWV de integrale jobcoach van MEE NL vorige week formeel erkend. Dat betekent dat werkgevers de MEE Integrale Jobcoach onder dezelfde financiële voorwaarden kunnen inzetten als de reguliere jobcoaches.

Onderzoek wijst uit dat duurzame inzet van mensen met een arbeidsbeperking een brede blik en een integrale aanpak vereist. Alleen inzoomen op arbeidsomstandigheden werkt slechts tijdelijk. Het tegelijkertijd signaleren én aanpakken van andere obstakels in iemands leven verbetert de continuïteit van de inzet aanzienlijk.

Bijvoorbeeld de integrale aanpak van MEE bij de begeleiding van een werknemer met een lichte verstandelijke beperking. Bij het analyseren van de inzet werd duidelijk, dat deze werknemer problemen in de woon- en vervoerssituatie had. De aanpak van de Integrale Jobcoach van MEE richt zich op het langdurig wegnemen van barrières. Daarbij gebruiken we het brede netwerk en de ervaring van de integrale jobcoaches van MEE. In dit geval kreeg de werknemer een rijvaardigheidstraining en een scooter aangeboden door de werkgever. De woonsituatie werd opgelost in samenwerking met de woningcoöperatie.

Deze integrale aanpak beperkt zich niet alleen tot het begeleiden en coachen van de medewerker met een beperking; de aanpak van MEE richt zich ook op het begeleiden van de werkgever én de directe collega’s.

Integrale Jobcoach vult reguliere jobcoach aan

De jobcoach van MEE kan autonoom, maar ook tegelijkertijd ingezet worden met een reguliere jobcoach. De laatstgenoemde kijkt daarbij naar de ontwikkelingen op het werk en de jobcoach van MEE neemt andere belemmerende omstandigheden onder de loep. Dit leidt tot een plan van aanpak op maat. 

Gezamenlijke participatie- en inclusieopdracht

“We hebben deze dienstverlening ontwikkeld, omdat we zien dat de inzet van mensen met een beperking en het helpen van werkgevers ten aanzien van het wet- en regeldoolhof, een integrale aanpak vraagt”, aldus directeur Yvon van Houdt van MEE NL. “Met de jobcoacherkenning van UWV zijn we klaar om werkgevers en gemeenten te begeleiden, te ontzorgen en te ondersteunen bij de invulling van de gezamenlijke participatie- en inclusieopdracht.”

MEE NL programmamanager Arbeid, Petra de Jong: “De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, alle arbeidspotentieel moet worden ingezet, de werkgevers zijn daarbij op zoek naar hulp en MEE kan deze dienstverlening aan hen leveren”.

Deel deze pagina

Contact

Judith Bonn

Accountmanager

Neem contact op met Judith Bonn

06 - 8107 8338 j.bonn@meeaz.nl

Stel een vraag aan MEE Amstel en Zaan

Contactformulier