client hanna en clientondersteuner (Co)

Landelijke Co-campagne

20 januari 2020

Co staat voor cliëntondersteuner

Vandaag, 20 januari 2020, start de landelijke campagne “Co” van zorgkantoren, gemeenten en organisaties voor cliëntondersteuning, zoals MEE. Co staat voor cliëntondersteuner. Met deze campagne willen we de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning vergroten.

Iedereen mag gebruik maken van Co

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.
Ook als mantelzorger kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning.

Wat kan Co voor mij doen?

U kunt bij een cliëntondersteuner (Co) terecht voor vragen over wonen, opvoeding, onderwijs, werk en inkomen en het regelen van zorg en ondersteuning en voor zorgbemiddeling.

Co geeft u informatie en advies over de zorg en ondersteuning, die in uw situatie en in uw regio mogelijk is.

Co is op de hoogte van de zorgaanbieders en de mogelijkheden van ondersteuning in uw buurt. Daarbij heeft Co kennis van de wetten en regels, die er zijn voor zorg en ondersteuning.

Co is uw persoonlijke gids bij het vinden van de juiste zorg en ondersteuning.

Hieronder staat een opsomming van voorbeelden wat de cliëntondersteuner (Co) van MEE voor u kan doen.

Co helpt u bij het kiezen van de soort zorg en van een zorgaanbieder

De cliëntondersteuner van MEE helpt u een passende zorgaanbieder te vinden. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om verblijf in een instelling of om zorg thuis. Co gaat altijd uit van uw wensen en situatie.

Co helpt u bij het opstellen van een persoonlijk plan of zorgplan

De cliëntondersteuner van MEE kan u helpen bij het opstellen van een persoonlijk plan. In een persoonlijk plan legt u de manier vast waarop u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is. Denk daarbij aan een verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket voor zorg thuis of een persoonsgebonden budget (pgb).

Co helpt u bij het aanvragen van een pgb en het opstellen van een budgetplan

Als u het lastig vindt om zelf een pgb (persoonlijk budget) aan te vragen, kunt u de cliëntondersteuner van MEE om hulp vragen.

Voor het aanvragen van een pgb heeft u een budgetplan nodig. In het budgetplan staat beschreven welke zorgverleners u gaat inschakelen en wat de kosten daarvoor zijn. Ook daar kan de cliëntondersteuner van MEE u bij helpen.

Co ondersteunt bij een gesprek

Heeft u binnenkort een keukentafelgesprek met de gemeente, een gesprek bij het UWV, school of uw huisarts? En vindt u het fijn als iemand met u meedenkt en naast u staat? De cliëntondersteuner van MEE kan u helpen bij de voorbereidingen van het gesprek of als u dat fijn vindt ook met u mee gaan.

Co ondersteunt bij evalueren van hulp en verzorging

U kunt ook bij de cliëntondersteuner van MEE terecht wanneer u de zorg wilt evalueren of graag een andere invulling van uw zorgvraag wenst.

Kom ik in aanmerking voor cliëntondersteuning Wlz of cliëntondersteuning Wmo?

  • Als u 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebt, komt u mogelijk in aanmerking voor de Wlz (Wet langdurige zorg). U hebt daarvoor een Wlz-indicatie nodig, die u kunt aanvragen bij het CIZ. Met een Wlz-indicatie kunt u rechtstreeks bij de MEE in uw buurt cliëntondersteuning aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.meeroverwlz.nl
  • Op de website www.clientondersteuning.co.nl  vindt u een test of u recht heeft op cliëntondersteuning via de Wlz of via de Wmo en waar u terecht kunt voor deze ondersteuning.