Multisignaal en Meldcode

Multisignaal

MEE Amstel en Zaan is aangesloten bij Multisignaal. Multisignaal is een systeem binnen de stadsregio Amsterdam om ondersteuning aan jeugdigen beter en sneller te laten verlopen. Een professional kan in het systeem snel zien of er al andere professionals betrokken zijn. In Multisignaal staat alleen welke professional er al betrokken is. Er staat niet in waar het over gaat. Als wij contact willen opnemen met die professional, dan vragen wij eerst toestemming. Ook als wij iemand in Multisignaal registreren. Zie voor meer informatie over Multisignaal: www.multisignaal.nl.

Meldcode

MEE werkt volgens de wettelijke meldcode bij het signaleren en melden van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. Dat betekent dat wij een vaste werkwijze hebben wanneer een consulent kindermishandeling of ander huiselijk geweld vermoedt. Om hier zorgvuldig mee om te gaan zijn een aantal medewerkers geschoold tot Aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Als de cliëntondersteuner ernstige vermoedens heeft van kindermishandeling of huiselijk geweld, doet hij een melding bij het Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld. De cliënt wordt  hier altijd van op de hoogte gesteld.