Mantelzorgondersteuning in Amsterdam

 

Amsterdam herbergt vele bewoners en kleine of grotere organisaties die iets voor mantelzorgers willen betekenen. De kunst is de juiste partij op het juiste moment te vinden. Daarom heeft Amsterdam Mantelzorgsteunpunten waar iedereen terecht kan die mantelzorg biedt of mantelzorg nodig heeft.

Alle informatie voor Mantelzorgers in Amsterdam is te vinden op:

https://mantelzorgamsterdam.nl/

Mantelzorgontmoetingen in Centrum

De Mantelzorg Ontmoetingen biedt mantelzorgers de gelegenheid andere mantelzorgers te ontmoeten, het delen van ervaringen en deskundigheid maar ook voor vragen en advies.

De Mantelzorg Ontmoetingen vinden plaats iedere eerste vrijdag van de maand van 11.00 – 12.30 uur.  Locatie Huis van de Buurt het Claverhuis aan de Elandsgracht 70.  

De Mantelzorg Ontmoetingen is een initiatief van het Steunpunt Mantelzorg en is onderdeel van de maatschappelijke dienstverlening van Centram. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met één van de mantelzorgconsulenten Rogier Willems,  T.  06 47023327 of Dian Mekkes, T. 06 47023554