Leden Raad van Toezicht

De stichting de MEEr-Groep is ontstaan uit een fusie en bestaat uit 3 werkmaatschappijen: MEE Amstel en Zaan, MEE Utrecht, Gooi & Vecht en De Wilg. Met Stichting Mantelzorg lopen gesprekken over de mogelijke aansluiting bij de MEEr-groep per 1 januari 2020. Bij de MEEr-Groep zijn dan ruim 360 medewerkers werkzaam en de omzet bedraagt + € 21 miljoen. De MEEr-groep wil meedoen mogelijk maken voor kwetsbare mensen en dan vooral mensen met een beperking. MEE staat voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet en naar eigen vermogen een volwaardig leven kan leiden.

De Raad van Toezicht van de MEEr-Groep telt 5 personen. Vanwege het rooster van aftreden zoeken we voor de MEEr-Groep twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht:

Lid Raad van Toezicht - Portefeuille financiën

Lid Raad van Toezicht - Portefeuille organisatieontwikkeling