Kwartiermaker/Teamleider Cliëntvertrouwenspersonen

MEE Utrecht, Gooi & Vecht en MEE Amstel en Zaan

Wij werken aan een samenleving waarin iedereen er toe doet en op eigen kracht mee kan doen. Ook mensen met een beperking.

Onze MEE organisaties zijn werkzaam in de provincie Utrecht en regio ’t Gooi, en in Amsterdam en omstreken. We bieden inwoners rechtstreeks onafhankelijke clientondersteuning Wmo en Wlz. Ook werken medewerkers als generalist of gedragsdeskundige in wijkteams. Al onze medewerkers zijn goed opgeleide en ervaren professionals. Een aantal heeft zelf ervaring als cliënt of mantelzorger.

Indien de aanbesteding ons wordt gegund, breidt onze dienstverlening zich per 1 januari 2020 uit met de rol van Cliënt Vertrouwenspersoon (cvp), zoals bedoeld in de wet Zorg en dwang. Voor de opstartfase van dit nieuw te vormen team zoeken wij een: 

Kwartiermaker/Teamleider Cliëntvertrouwenspersonen

vacaturenummer  20190808-44Uie

voor 32 tot 36 uur per week,
voor de periode van een jaar

De functie

Je organiseert het werk en geeft leiding aan de startende medewerkers (HBO), zowel op onze locatie in Utrecht als op onze locatie in Amsterdam. Medio december 2019 starten we met circa 12 medewerkers en dit aantal wordt in de loop van het jaar verder uitgebreid. Je coacht medewerkers om zich deze nieuwe rol eigen te maken. Je maakt afspraken over het werkproces en bepaalt mede de kwaliteitsstandaarden. Je voert het personeels- en sociaal beleid uit, zoals  werving- en selectiegesprekken, inwerken, functioneringsgesprekken. Je bevordert de teamontwikkeling. En je levert een bijdrage aan de verantwoordingsrapportage. Je beoordeelt ingewikkelde casuïstiek, denkt actief mee met medewerkers en besluit in voorkomende gevallen over melding aan instanties. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en levert een pro-actieve bijdrage aan het doorontwikkelen

van processen en procedures. Je onderhoudt de relatie met de landelijke voorziening CVP, MEE NL en zorgaanbieders. Je zorgt in samenwerking met de cvp-ers, het team Communicatie en de zorgaanbieders dat cliënten bekent worden met de mogelijkheid van ondersteuning door een cpv-er vanuit MEE.  Je legt verantwoording af aan een van de regiomanagers. 

Functie-eisen

  • een afgeronde sociaal agogische HBO opleiding gecombineerd met een managementopleiding
  • we zoeken een echte people manager: sterk in het motiveren en binden van medewerkers en het onderhouden van een goede relatie met zorgaanbieders
  • minimaal enkele jaren ervaring met leidinggeven aan zelfstandig opererende professionals op HBO niveau, bij voorkeur in de ouderenzorg of gehandicaptenzorg
  • kennis van de wet Zorg en dwang, Wmo, Wlz, meldcode en andere sociaal maatschappelijke wet- en regelgeving en ontwikkelingen
  • ervaring met en kennis van teamontwikkeling, mediation en projectmanagement (bij voorkeur ervaring als kwartiermaker)
  • de volgende competenties zijn op jou van toepassing: leiderschap, coach, pionier, netwerker; ondernemend, resultaatgericht en besluitvaardig

Salaris en arbeidsvoorwaarden

De CAO Gehandicaptenzorg is van toepassing. Het salaris voor deze functie is ingedeeld in FWG functiegroep 55.Je werkt zowel in Utrecht als in Amsterdam.

Informatie en sollicitatie

Nadere informatie over deze vacature kan je tot 20 augustus opvragen bij  Brigitte Lambregts en na 20 augustus bij Janneke Nieuwenhuis (beide regiomanager) Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer:

020-5127272.  Sollicitaties ontvangen wij graag, o.v.v. het vacaturenummer, uiterlijk maandag 26 augustus in onze mailbox sollicitatie@meer-groep.nl gericht aan Sisca de Wit, adviseur HRM.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.