Integrale Vroeghulp

 • Heeft uw kind een achterstand in de ontwikkeling en maakt u zich hier zorgen over?
 • Zijn er veel specialisten en hulpverleners betrokken bij uw kind en ziet u door de bomen het bos niet meer?
 • Weet u niet meer wat er moet gebeuren als het gaat om de afstemming van de hulp voor uw kind?

Dan kunt u uw vragen en zorgen bespreken met de mensen van Integrale Vroeghulp in Amsterdam. Integrale Vroeghulp  is georganiseerd vanuit MEE Amstel en Zaan en is er voor ouders van kinderen in de leeftijd van  van 0 – 7 jaar. Binnen Integrale Vroeghulp MEE Amsterdam werken verschillende deskundigen vanuit verschillende organisaties samen om uw vragen en zorgen te beantwoorden. Uw vragen worden snel, op maat  en gericht beantwoord waarmee u vervolgens verder kan. 

Wie zijn we?

Integrale Vroeghulp bestaat uit een team van verschillende deskundigen (vanuit diverse organisaties) zoals:

 • een clientondersteuner (van MEE)
 • een kinder(revalidatie)- arts (van de samenwerkende revalidatie instellingen Amsterdam)
 • een kinderpsychiater (van MOC ’t Kabouterhuis)
 • een gedragswetenschapper (van Omega en Cordaan)
 • een jeugdarts (van het Ouderkindteam/GGD)
 • een coördinator (van MEE)

Wij hebben vanuit ieders eigen invalshoek deskundigheid op het gebied van de ontwikkeling bij jonge kinderen. Wij kijken samen zorgvuldig naar de zorgen/ vragen die u heeft over uw kind. Samen kunnen wij uw vraag goed beoordelen, een advies op maat geven. Op deze manier zorgen we samen met u voor de meest passende oplossing. 

Integrale Vroeghulp (IVH) kenmerkt zich door:

 • IVH kent nagenoeg geen wachttijden. Wij helpen u snel met uw vragen. U en vooral uw kind zijn erbij gebaat dat de wachttijd zo kort mogelijk is.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan de ondersteuning van IVH. U hoeft dus geen eigen bijdrage te betalen aan de hulp of ondersteuning.
 • U kunt zonder verwijsbrief of indicatie direct bij ons terecht.
 • Ons uitgangspunt is uw kind en zijn/ haar gezinssituatie. Onze adviezen zijn zoveel mogelijk op maat, dat wil zeggen zo passend mogelijk bij uw situatie.
 • Ons motto is: "gewoon als het kan, speciaal als het moet"
 • De hulp wordt zoveel mogelijk in uw eigen omgeving geboden. Indien mogelijk zien we uw kind in de eigen omgeving.

Wat doen we?

Wanneer u besluit uw kind aan te melden bij Integrale Vroeghulp, kan dit via een betrokken arts of hulpverlener die u verwijst, maar u kunt ook zelf contact met ons opnemen.

Onze coördinator gaat telefonisch kort met u in gesprek over uw zorgen. Na aanmelding wordt er in een eerste gesprek bij u thuis samen met u bekeken welke vragen of zorgen u heeft. De clientondersteuner brengt samen met u in kaart hoe de ontwikkeling van uw kind tot nu toe is verlopen. Tevens zal hij/ zij u informeren over de mogelijke vervolgstappen. De clientondersteuner is uw vaste contactpersoon gedurende het traject van Integrale Vroeghulp.

In de meeste gevallen zal er na het eerste gesprek een expertgroep met u erbij  plaatsvinden. Een expertgroep is een multidisciplinaire bespreking. Tijdens deze bespreking kijken we samen naar de reeds beschikbare informatie en de vragen die u heeft. De uitkomsten van deze bespreking zijn de adviezen van het team rondom uw kind, en deze worden in uw bijzijn besproken. Vervolgens bepaalt u samen met de cliëntondersteuner  van welke adviezen u gebruik wilt maken en hoe u verder gaat.

Wanneer kunt u terecht?

Wanneer er duidelijke zorgen zijn over de ontwikkeling en/ of het gedrag van uw kind in de leeftijd van 0 tot 7 jaar, soms in combinatie met medische problematiek kunt u bij Integrale Vroeghulp terecht. Samen met een van onze medewerkers kunt u hierover in gesprek gaan. Wij staan u te woord met raad en daad. Clientondersteuning  van Integrale Vroeghulp is beschikbaar voor iedereen woonachtig in Amsterdam en Diemen.