Grip op je geld

De financiële inlopen ‘Grip op je Geld’ zijn voor Amsterdammers die vragen hebben over geldzaken of orde willen scheppen in hun financiële situatie. De inlopen zijn wekelijks op een vaste dag, twee uur toegankelijk in elk stadsdeel.

Waarvoor kunnen inwoners bij de inlopen terecht?

Amsterdammers kunnen zonder afspraak binnen lopen, bijvoorbeeld voor:

 • Budgetadvies. 
 • Moeilijke brieven met financiële achtergrond.
 • Ondersteuning bij het zelfstandig leren invullen van formulieren.
 • Vragen over schulden/afbetalingen.
 • Sorteren van administratie.
 • Inkomenscheck.
 • Leren omgaan met schuldeisers.
 • Voorlichting en informatie over financiën en gemeentelijke voorzieningen.
 • Lotgenotencontact. 
 • Ondersteuning bij contact met instanties en bedrijven.
 • Doorgeleiden van vragen op andere leefgebieden naar passend hulpaanbod.

Ondersteuning en doorverwijzing

Professionals en vrijwilligers denken mee en ondersteunen inwoners bij het vinden van oplossingen. Zij kunnen ook eenvoudig doorverwijzen naar cursussen of themabijeenkomsten zoals budgetcursussen of taallessen. Ook is doorverwijzing mogelijk naar andere relevante hulp- en/of dienstverlening. Grip op je Geld helpt daarmee, snel en laagdrempelig, om armoede en schulden te voorkomen en om financiele redzaamheid te bevorderen.

Signalering

De inlopen hebben ook een signalerende functie. Als de medewerkers mensen vaak zien terugkomen met vragen en problemen, kunnen zij snel ingrijpen en doorverwijzen naar aanbod met een structurele basis, zoals een maatje.

Meedoen wordt gestimuleerd

De medewerkers van de inlopen stimuleren bezoekers om te participeren in allerlei laagdrempelige vormen van vrijwilligerswerk. Dit is echter geen voorwaarde om gebruik te maken van de inlopen

Samenwerking

Grip op je Geld is een unieke samenwerking tussen MEE Amstel en Zaan, de Maatschappelijke Diensten, Humanitas en de Regenbooggroep. In de Grip op je Geld inlopen zijn de verschillen in expertise, methodieken en visies op ondersteuning vertegenwoordigd wat de samenwerking tot een succes in de uitvoering maakt.