meisje eenzaam bij raam

GGZ cliënten van Wmo naar Wlz

Op 1 januari 2021 gaat een aanzienlijke groep GGZ cliënten over naar de Wlz. Dit betreft naar verwachting landelijk ca. 10.000 cliënten. Vanaf 1 januari 2020 kan deze groep GGZ cliënten een Wlz indicatie aanvragen. Is uw gemeente al gestart met de voorbereidingen?

De overgang van deze groep inwoners naar de Wlz is omvangrijk en uitdagend, zowel voor de inwoners, voor uw gemeente, als voor het CIZ en de betrokken zorgaanbieders. De overheveling heeft voor alle betrokken partijen verschillende consequenties.

Complexe problematiek vraagt expertise en zorgvuldigheid

Bij deze groep inwoners/cliënten gaat het om complexe problematiek. Deze complexiteit vraagt kennis en expertise om de juiste afweging te maken tussen Wmo en Wlz met als doel om passende zorg te realiseren.

In het hele proces is het belangrijk dat zorgvuldig wordt afgewogen wat passende zorg is, welke Wlz zorgaanbieder en eventuele woonplek past en of de huidige zorg in stand kan blijven.

Vanuit onze ervaring weten wij dat het winst oplevert als de cliënt met diens specifieke zorgbehoefte binnen de juiste wet, passende zorg ontvangt.

Op dit moment is nog niet te voorspellen wat de eventuele financiële consequenties van deze overgang voor gemeenten en betrokken zorgaanbieders gaan worden.

Wat kan MEE voor u hierbij betekenen?

MEE biedt onafhankelijke informatie, advies en specialistische ondersteuning aan inwoners met complexe problematiek.

De onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE kijken integraal naar de situatie van de inwoner en adviseren over een passend zorgaanbod in de wet die daarbij aansluit. Zij beschikken over een grote kennis van de wet- en regelgeving. Daarbij kunnen zij, vanuit hun ervaring met het aanvragen van Wlz indicaties, inwoners en gemeenten goed ondersteunen.

Aan gemeenten en zorgaanbieders bieden we consultatie en advies over dit proces, zowel over de individuele situatie als ook op beleidsniveau.

De voordelen wanneer u MEE inschakelt

  • capaciteit om u, CIZ en zorgaanbieders te ondersteunen bij dit complexe proces
  • deskundig en onderbouwd advies dat aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt en de wet
  • specialistische ondersteuning bij aanvragen bij het CIZ
  • tevredenheid bij de cliënt

Contact met MEE

Graag gaan we met u in gesprek of en hoe MEE uw gemeente kan ondersteunen bij indicaties voor deze groep inwoners.

Willem Hagen | w.hagen@mee-az.nl | 0653 79 73 02

 

Meer over wat er verandert in 2021

Meer informatie over de overgang van Wmo naar Wlz vindt u op www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen/vanaf-2021/ggz-naar-wlz