Gedragscode MEE Amstel en Zaan

MEE Amstel en Zaan biedt kwetsbare burgers cliëntondersteuning. Daarbij kunnen onze cliënten op onderstaande gedragingen vertrouwen.

Visie

De gedragscode is een afgeleide van de visie van MEE. Medewerkers bij MEE Amstel en Zaan onderschrijven deze visie en dragen deze uit in werk en houding.

Samenwerken

Wij werken samen met onze cliënten. Onze cliënten houden de regie over het eigen leven. Samen kijken we naar belemmeringen en oplossingen en samen gaan we aan de slag. Waar nodig helpen wij de eigen kracht te versterken. Daarbij benutten wij ook het persoonlijk netwerk.

Open en betrouwbaar

Wij zijn open in onze afspraken en handelingen. We komen onze afspraken na. We delen geen persoonlijke informatie van onze cliënten zonder dit van te voren af te spreken.

We doen geen inhoudelijke mededelingen over het werk die te herleiden zijn tot bestaande personen. Wij doen dit ook niet op sociale netwerken op internet of andere openbare ( digitale) media.

Ongenoegens of klachten kunnen altijd met ons worden besproken. Wij staan hiervoor open en behandelen deze serieus. Wij zijn aanspreekbaar op ons handelen.

Veiligheid

Wij zijn mede verantwoordelijk voor de veiligheid van onze cliënten en derden. Wanneer wij een onveilige situatie zien of vermoeden, handelen wij hiernaar volgens de wettelijke regelingen. Wij informeren hierbij onze cliënt.

Wij zijn ons bewust van de afhankelijkheidsrelatie. Wij maken geen misbruik van onze professionele relatie tot onze cliënten. Wij gaan geen privérelaties aan, op wat voor manier dan ook. We hebben geen lichamelijk contact met onze cliënten zijn niet agressief of anderszins grensoverschrijdend. Wij accepteren dergelijk gedrag ook niet van cliënten of samenwerkingspartners.

Respectvol

Wij respecteren verschillen in levensovertuiging, afkomst, seksualiteit, leeftijd en beperkingen en discrimineren niet. Wij gaan respectvol met onze cliënten, collegae en samenwerkingspartners om. Wij roddelen, pesten en intimideren niet.

Deskundig

Wij onderhouden onze deskundigheid om goede cliëntondersteuning te kunnen bieden bij leven met een beperking. Zowel in onze kennis als vaardigheden. Wanneer we iets niet weten, zeggen wij dit. We zoeken het alsnog op of vragen het na bij een collega.

Outreachend

Wij zoeken zelf contact met een persoon wanneer wij denken dat onze ondersteuning zou kunnen helpen. Dit doen wij naar aanleiding van signalen van anderen. Onze ondersteuning blijft vrijwillig; wanneer iemand alsnog geen ondersteuning wil, leggen wij onze dienstverlening niet op. 

Onafhankelijk

Wij zijn onafhankelijk van zorgaanbod. Daardoor kunnen wij met onze cliënten de beste oplossing zoeken. We nemen geen giften of cadeaus aan; niet van samenwerkingspartners, maar ook niet van cliënten.