Diagnostisch onderzoek

Begrepen en gemotiveerd voelen

De gedragsdeskundigen van MEE Amstel en Zaan bieden op individueel niveau diagnostiek, advies en ondersteunende gesprekken aan kinderen, jongeren en volwassenen met een vermoeden van een (licht) verstandelijke beperking (lvb). Ook hulpverleners en betrokkenen uit het netwerk kunnen voor advies en consult bij hen terecht.

Het team bestaat uit ervaren orthopedagogen en psychologen die gespecialiseerd zijn in mensen met een beperking. Zij passen hun communicatie en omgang aan op het niveau van de cliënt. Zij voelen zich hierdoor beter begrepen en zijn bereid en gemotiveerd om mee te werken aan een vervolgtraject.

Wanneer kan het team wat voor je betekenen

 • bij vermoeden van een (lichte) verstandelijke beperking (lvb) of onduidelijkheid over de mate van de beperking
 • bij twijfel over eerder diagnostisch onderzoek
 • bij een combinatie van verstandelijke beperking en psychiatrische klachten
 • als een cliënt bepaalde psychische problemen wil oplossen.

Ook ‘moeilijke’ cliënten kunnen binnen het Team Gedragsdeskundigen geholpen worden, bijvoorbeeld kinderen die elders niet testbaar zijn of volwassenen waarbij de behandeling niet aanslaat. Denk ook aan mensen waar moeilijk grip op te krijgen is zoals zorgmijders of mensen die onbegrepen gedrag vertonen, voor overlast zorgen of kwetsbaar zijn.

Wat houdt de diagnostiek in

 • In kaart brengen van het intelligentie-niveau en evt. aanvullend het sociaal-emotioneel functioneren
 • Bepalen van zelfredzaamheid
 • Voorstel voor passende begeleiding
 • Waar mogelijk betrekken van het netwerk bij het onderzoekstraject.

 Opbouw van het advies

 Het advies is gericht op herstel van de zelfredzaamheid en bestaat uit:

 • Toelichting op diagnose en vertalen naar de praktijk: wat betekent dit op het gebied van bijvoorbeeld opleiding, werk en (zelfstandig) wonen?
 • Psycho-educatie en persoonlijk advies aan de cliënt, het netwerk en de betrokken hulpverlening.
 • Inzichtelijk maken van de eigen mogelijkheden en beperkingen. Wat kan de cliënt zelf (met behulp van zijn netwerk), wat kan hij leren en waar heeft hij nog ondersteuning bij nodig? Zodat hij zelf weer verder kan.

Ondersteunende gesprekken richt zich op

 • Het aanleren om de eigen problemen zelf aan te pakken, al dan niet met hulp van anderen. Bijvoorbeeld leren omgaan met agressie, dwanghandelingen of angsten.
 • het leren accepteren van de diagnose en de beperking. Ouders hebben soms de vraag: hoe gaan we nu verder?

De gesprekken zijn oplossingsgericht en vinden plaats naast de begeleiding door een cliëntondersteuner of andere hulpverlener. Deze begeleiding hoeft daardoor niet onderbroken te worden.

Deskundigheidsbevordering professionals

Naast de individuele diensten verzorgt het team workshops en trainingen van MEE Amstel en Zaan, gericht op het verbreden van kennis en kunde bij hulpverleners en maatschappelijke organisaties over leven met een beperking.

Informatie en contact

Aanvragen voor inzet van de gedragsdeskundigen kan alleen via een wijkteam of sociaal loket uit de regio Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Amstelland en de Meerlanden.