Training ‘Effectief communiceren met kwetsbare bewoners’

Als professional of vrijwilliger in het sociaal maatschappelijk domein kom je tijdens je werkzaamheden een verscheidenheid aan bewoners tegen. Onbewust ben je bezig om je communicatie zoveel mogelijk af te stemmen op degene die je tegenover je hebt. Ouderen zal je bijvoorbeeld op een andere manier aanspreken dan jongeren.

Wanneer de communicatie niet goed afgestemd wordt, kan dit belemmeringen geven als het gaat om: het overbrengen van informatie en het maken, begrijpen en nakomen van afspraken. Dit kan leiden tot onduidelijkheid en onbegrip. Niet aan iedere bewoner is echter te zien hoe je de communicatie het beste kunt insteken. Beperkingen als autisme (ASS), niet-aangeboren hersenletsel (NAH), psychiatrie of een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn niet altijd zichtbaar. Tegelijkertijd vraagt deze groep een andere manier van communiceren.

Wat leer je in de training?

In de training ‘Effectief communiceren met kwetsbare bewoners’ leren deelnemers effectieve communicatievaardigheden in te zetten tijdens gesprek, overleg en/of in samenwerkingstrajecten met bewoners met een niet zichtbare beperking. Door effectief te communiceren, blijft men niet langer hangen in gedachten en veronderstellingen, maar komt men tot een constructief gesprek, de basis voor duurzame oplossingen.

Uitgangspunt is dat een effectieve communicatie goed aansluit op de situatie en het niveau van de kwetsbare bewoner. Hiervoor leren de deelnemers de verschillende beperkingen herkennen en hiermee om te gaan. Daarnaast wordt stilgestaan bij het afnemen van een goede vraagverduidelijking.

Duur en opbouw van de training

De training bestaat uit 3 dagdelen van elk 3,5 uur.

(Mogelijke) opbouw van de training:

Dagdeel 1:

Tijdens dit dagdeel gaan we in op het herkennen van en omgaan met een licht verstandelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel. Hierdoor krijgen deelnemers zicht op bewoners die anders reageren dan ze verwachten en/of bewoners die zelf hun hulpvraag niet kunnen verwoorden. Dagdeel 1 wordt heel praktisch aangeboden door middels van ervaringsoefeningen en de inzet van een ervaringsdeskundige. Aan het einde van het dagdeel krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht.

Dagdeel 2:

Het tweede dagdeel wordt de beperking autisme behandeld. Vervolgens gaan we met elkaar in op bejegening en communicatie. Hierbij is aandacht voor de vraag achter de vraag. We zullen dit onder andere doen door middel van rollenspellen. Zowel gespreksvoering als communicatie op papier komen hierbij aan bod. Hierbij staan we ook stil bij een andere vorm van communicatie namelijk tekenen. Aan het einde van het dagdeel krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht.

Dagdeel 3:

Het draait dit dagdeel om het toepassen van het geleerde met een trainingsacteur. Hierbij wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de praktijk (casussen en leervragen) van de deelnemers onder andere uit de huiswerkopdrachten.

Wat levert de training op?

  • kennis over de beperking autisme, niet-aangeboren hersenletsel en (licht) verstandelijke beperking
  • meer kennis en inzicht over persoonlijke communicatievaardigheden (kwaliteiten worden uitvergroot, ontwikkelpunten komen concreet in beeld)
  • vaardigheden om deze effectief in te zetten tijdens gesprekken, overleg en/of in samenwerkingstrajecten met bewoners met een niet zichtbare beperking
  • inzicht in de expertise van de mede-deelnemers en hoe deze in te zetten is.

Voor wie?

Professionals of vrijwilligers die werkzaam zijn in het sociaal maatschappelijk domein.

Aantal deelnemers

De training “Effectief communiceren met kwetsbare doelgroepen” biedt plaats aan maximaal 15 deelnemers.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze training, neem dan contact op met Geraldine de Visser op 06 – 148 78 178 of g.de.visser@meeaz.nl.