Aandacht voor de jonge mantelzorger

Jonge mantelzorgers

Is er in een gezin iemand die een lichamelijke ziekte, een beperking, een psychische ziekte, verslaving of een verstandelijke beperking heeft? Dan groeien de kinderen op in een situatie waarin zij rekening moeten houden met iemand die langere tijd zorg nodig heeft. Dit heeft invloed op het dagelijkse leven van kinderen. Het kan zijn dat een kind zich ongemerkt zorgen maakt of huishoudelijke en zorgtaken op zich neemt. We noemen dit mantelzorg, het kind is een jonge mantelzorger.

Wat goed!

Jonge mantelzorgers zijn hulpvaardig, veerkrachtig en liefdevol. Het zijn kinderen en jongeren die betrokken zijn bij de situatie thuis. Zij kunnen verantwoordelijkheid dragen en nemen als vanzelfsprekend taken op zich.

Tenzij…

Heel fijn tenzij... de situatie uit balans raakt. Als een jonge mantelzorger zijn zorgen niet laat zien of overbelast raakt, is het lastig om nog ‘gewoon kind’ te zijn. Lichamelijke, psychische en sociale klachten op de korte of lange termijn kunnen het gevolg zijn.

Het is dus belangrijk om als professional tijdig jonge mantelzorgers te herkennen. Dat u weet hoe u met ze in contact komt en blijft. Zo kan tijdig passende ondersteuning worden ingezet om klachten op langere termijn te voorkomen.

Wat leer je in de workshop jonge mantelzorgers

Tijdens deze workshop (3 uur) leer je:

  • Signalen van (over)belasting van jonge mantelzorgers te herkennen.
  • In gesprek te gaan met jonge mantelzorgers en hun omgeving.
  • Wat u als professional kunt betekenen voor jonge mantelzorgers.

Reactie deelnemer: “Na het volgen van de workshop heb ik deze doelgroep veel beter in mijn vizier.”

Voor wie

Deze workshop is voor werkers in het maatschappelijk voorveld, bijvoorbeeld: sociale wijkteams, jeugdteams, docenten, ib’ers, school maatschappelijk werkers en vrijwilligers.

Informatie een aanmelden

Bent u geïnteresseerd in deze workshop en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie of gemeente?

Neem voor meer informatie contact op met Geraldine de Visser via g.de.visser@meeaz.nl  

Workshop Aandacht voor de jonge mantelzorger (professionals)

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.