Online bijeenkomst voor brusjes en jonge mantelzorgers

Heb jij een broer of zus met een beperking? Is je moeder ziek of heeft je vader een handicap? Daar gaat vaak veel zorg en aandacht naar toe. Jij houdt ook rekening  met je broer, zus of ouder en helpt waar kan. Maar jij kunt zelf ook zorgen hebben en behoefte hebben aan aandacht.

Vriendjes weten vaak niet wat het betekent om een bijzonder gezinslid te hebben. Daarom is het fijn om andere kinderen te ontmoeten die ook uit een speciaal gezin komen.

Voor wie

De bijeenkomsten zijn voor kinderen vanaf 8 jaar t/m 13  jaar met een gezinslid met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking, een vorm van autisme, hersenletsel of chronische ziekte.

De online bijeenkomsten

We organiseren een leuke online ontmoetingsbijeenkomsten. Het is een open groep (deelnemen per keer is mogelijk). We komen bij elkaar zonder je ouders.

Door spel en creativiteit gaan we ervaringen uitwisselen en met elkaar in gesprek over bepaalde onderwerpen, zoals:

  • Hoe gaat jullie gezin samen op vakantie?
  • Wat is er anders dan bij andere gezinnen ?
  • Wat vinden je klasgenoten van jouw gezin?
  • Hoe kan je het aangeven als jij je ergens zorgen om maakt?

Kosten

Deelname is gratis. De kosten van deelname worden vergoed door de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Diemen.

Wanneer

Online brusjesbijeenkomst Amsterdam
Voorlopig elke woensdag- en vrijdagmiddag

Wil je meedoen?

Neem contact op met Kim Roozendaal door een mail te sturen naar k.roozendaal@mee-az.nl of te bellen/what’s appen naar T 06 8107 8362.