Omgaan met je moeilijk lerende puber

Pubers willen graag meer vrijheid. Ze oriënteren zich op hun toekomst en willen zelf beslissingen nemen. Tegelijk wordt hun wereld steeds groter en neemt de invloed van buitenaf toe. Als je kind moeilijk lerend is, kan het voor ouders extra lastig zijn met deze ontwikkeling mee te gaan. De drang om het kind te beschermen is groter, het vertrouwen in de zelfredzaamheid minder. Hoe begeleid je een moeilijk lerend kind in de puberteit?

Tijdens de cursus Omgaan met je moeilijk lerende puber leer je als ouders beter om te gaan met de ontwikkelingen die jouw moeilijk lerende kind doormaakt in de puberteit.

Voor wie

Ouders van moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Inhoud

We komen vier avonden bijeen. Onder leiding van twee trainers komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • wat betekent het om ouder te zijn van een moeilijk lerende puber
  • welke problemen kunnen zich aandienen
  • luisteren en praten met je puber
  • grenzen stellen en straffen
  • seksualiteit, alcohol en drugs
  • social media en internet

Kosten

Deelname is gratis. De kosten van deelname worden vergoed door de gemeenten Amstelland, Amsterdam, Diemen, Harelemmermeer en Zaanstreek.

Wanneer en waar

Start: donderdag 27 februari 2020
Tijd:19.30 -21.00 uur
Locatie: de Zuid-Pool, Driegang 1, 1447 HX Purmerend

Aanmelden

Aanmelden kan via cursus@mee-az.nl