Brussenbijeenkomsten samen met Prezens

De Brussengroepen zijn bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar en 12 tot en met 16 jaar die een broer(tje) of zus(je) hebben met psychische problemen of een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Wat is de Brussengroep?

De brussengroep is bedoeld voor kinderen die een broer of zus hebben met psychische problemen, een lichamelijke of een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Brussen (BRoer en zUSSEN) groeien op in een gezin waarin het er net iets anders aan toe gaat dan bij andere kinderen thuis. Soms is dit leuk, soms ook helemaal niet. Sommigen brussen maken zich zorgen over hun broer of zus of over hun ouders. Gevoelens als verdriet, schaamte en boosheid komen ook vaak voor. Het is niet altijd makkelijk om hier over te praten met bijvoorbeeld leeftijdgenoten die geen broer of zus met problemen of beperkingen hebben of gewoon thuis met je ouders. Het kan kinderen en jongeren helpen er over te praten met leeftijdgenoten die ook een broer of zus met psychische problemen of lichamelijke of verstandelijke beperking hebben.

Hoe en wat?

De brussen komen 6 keer bij elkaar. Elke week bespreken we een thema. Er wordt gepraat, geknutseld, spelletjes gedaan en filmpjes gekeken.

Voor de ouders worden er 2 ouderbijeenkomsten georganiseerd waarin de brus centraal staat. Voorafgaand aan de cursus hebben we een kennismakingsgesprek met de brus en de ouders.

Wat vinden anderen van de groep?

Brussen die al aan de groep hebben meegedaan vertellen dat zij het vooral heel fijn vonden dat anderen hun verhaal gelijk begrepen en dat zij zich minder alleen voelden. De brussengroep, even een plekje speciaal voor de Brus!

Wat doen we bij de Brussengroep?

De brussen komen 6 keer bij elkaar. Elke week bespreken we een thema. We praten, knutselen, doen spelletjes en kijken filmpjes. We hebben het over:

  • de leuke kanten aan het hebben van een broer of zus met psychische problemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking of een combinatie hiervan?
  • de problemen die je tegenkomt?
  • je gevoelens als het gaat om je broer of zus?
  • wat je nodig hebt als brus?
  • tips voor elkaar
  • tips voor de ouders

Ook geven we informatie over de verschillende psychische, lichamelijke en verstandelijke problemen.

Praktische informatie

Deelname staat open voor kinderen die wonen in Amsterdam of waarvan de broer of zus in Amsterdam op school zit.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Prezens en MEE Amstel en Zaan samen.

Wanneer en waar

Er zijn 6 bijeenkomsten van 1,5 uur voor de brussen en 1 voor de ouders.

Kinderbijeenkomsten: dinsdag  12, 19 en 26 maart, 2, 9 en 16 april van 16.00-17.30 uur. 
Ouderbijeenkomsten: woensdag 17 april 19.30-21.00 uur.

Locatie: MEE Amstel en Zaan, Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB Amsterdam

Kosten

De kosten van deelname worden vergoed door de gemeente. Een verwijzing is niet nodig. Er kunnen maximaal 10 Brussen meedoen met de bijeenkomsten.

Aanmelden

Aanmelden - of het opvragen van meer inforamatie - kan via onderstaande gegevens

Tess Nyst
06-810 78 354
T.Nyst@meeaz.nl

Ingrid Poort
06-122 80 859
i.poort@prezens.nl
: