Brusjes en jonge mantelzorgers

De brussengroep is bedoeld voor kinderen die een broer of zus hebben met psychische problemen, een lichamelijke of een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.

Brussen (BRoer en zUSSEN) groeien op in een gezin waarin het er net iets anders aan toe gaat dan bij andere kinderen thuis. Soms is dit leuk, soms ook helemaal niet. Sommigen brussen maken zich zorgen over hun broer of zus of over hun ouders. Gevoelens als verdriet, schaamte en boosheid komen ook vaak voor. Het is niet altijd makkelijk om hier met anderen over te praten. Het kan dan helpen om leeftijdgenoten te ontmoeten, die ook een broer of zus met psychische problemen of lichamelijke of verstandelijke beperking hebben.

Wat vinden anderen van de brussengroep?

Brussen die al aan de groep hebben meegedaan vertellen dat zij het vooral heel fijn vonden dat anderen hun verhaal gelijk begrepen en dat zij zich minder alleen voelden. De brussengroep; even een plekje speciaal voor de Brus!

Thomas na afloop: “Was het maar elke dag brusjesdag!“

Voor wie is de groep

Er zijn groepen voor kinderen en jonge mantelzorgers vanaf 8 jaar

Wat doen we bij de Brussengroep?

Elke bijeenkomst bespreken we een thema. We praten, knutselen, doen spelletjes en kijken filmpjes.

We hebben het over:

 • de leuke kanten aan het hebben van een broer of zus met een beperking
 • de problemen die je tegenkomt
 • je gevoelens als het gaat om je broer of zus
 • wat je nodig hebt als brus
 • tips voor elkaar
 • tips voor de ouders

Ook geven we informatie over de verschillende psychische, lichamelijke en verstandelijke problemen.

Praktische informatie

 • De groepen worden in verschillende plaatsen aangeboden. Deelname staat open voor kinderen die in die plaats/gemeente wonen of waarvan de broer of zus op school zit.
 • Er zijn 6 bijeenkomsten.
 • Voorafgaand aan de cursus hebben we een kennismakingsgesprek met de brus en de ouders.
 • Voor de ouders wordt er 1 ouderbijeenkomst georganiseerd waarin de brus centraal staat.
 • Er kunnen maximaal 10 Brussen meedoen met de bijeenkomsten.

Kosten

Deelname is gratis. De kosten van deelname worden vergoed door de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Diemen.

Wanneer en waar

Brussengroep Amsterdam
Startdatum: vrijdag 6 september 2019, 4 oktober, 1 november en misschien op 6 december
Tijd: 15.30 - 17.00 uur
Locatie: MEE Amstel en Zaan, Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB Amsterdam
Aanmelden: cursus@meeaz.nl