Zorgorganisaties mobiliseren politieke partijen voor kwetsbare burger

Samenwerkende zorgorganisaties in Zaanstreek en Waterland nodigen programmacommissies van politieke partijen uit om met elkaar in gesprek te gaan over de koers op het belangrijke terrein van de zorg voor kwetsbare burgers voor de komende raadsperiode. Een gezamenlijk opgesteld Tien puntenprogramma vormt een goede basis voor de partijen om hiervoor stevige ambities op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

Sinds 2015 hebben gemeenten veel extra taken en verantwoordelijkheden vanuit de Wmo, de Participatie- en Jeugdwet. Met een Tien puntenprogramma leveren de zorgorganisaties een bijdrage aan de discussie voor de voorbereiding van de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Ze willen als partner met de gemeenteraadsfracties samenwerken en meedenken om deze taken zo goed mogelijk vorm te geven.

Iedereen doet mee

De zorgorganisaties maken zich hard voor een samenleving waarin iedereen participeert en niet het systeem of de financiering meer de burger centraal staat. Zij stimuleren gemeenten om social return op te nemen in hun begroting en zich in te zetten voor een betere positie en blijvende aandacht voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld bij het inrichten van publieke ruimten, mogelijkheden tot (onbetaald) werk en doelgroepgerichte informatie en communicatie.
Jong en oud
In het Tien puntenplan reiken de zorgaanbieders gemeenten de hand om de overgang van 18- naar 18+ soepel te laten verlopen en te voorkomen dat jongvolwassenen tussen wal (Jeugdwet) en schip (Wmo) raken. Ook voor ouderen zetten de zorgorganisaties zich in en benadrukken de noodzaak voor dementievriendelijke gemeenten, met begeleiding op maat, goede publieksinformatie en een actief dementienetwerk.

Transparantie

Om deze doelstellingen gezamenlijk te realiseren, wijzen de organisaties op blijvende aandacht voor de beperking van administratieve lasten en transparantie over de ingezette gelden. Gestandaardiseerde verantwoordingsmethoden zijn hierbij behulpzaam.

“Door gebruik te maken van beschikbare expertise, schaalvoordelen en voorzieningen van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders, is het leveren van betaalbare zorg op maat mogelijk”, aldus Henk Steen, bestuurder van Odion en voorzitter van zorgdirecteurenoverleg Zaanstreek-Waterland. De samenwerkende zorgorganisaties denken daarom graag mee met gemeenten, zodat zij de juiste keuzes maken voor burgers die in een kwetsbare periode een beroep op hen doen”.

logos-zorg-zaanstreek-waterland
Odion, Leger des Heils, RIBW ZWWF, Pennemes, Mennistenerf, Zorgcirkel, Evean, Parnassia, Prinsenstichting, MEE, Opvoedpoli, Dock, SWZP, Stichting Virenze Kram, Lucertis, Psygro, Enzo, Triversum, Spirit en Landzijde.