MEE Amstel en Zaan voor Werkgevers

Mensen met een beperking kunnen vaak meer dan men denkt.
MEE gaat niet uit van de beperking, maar vanuit de mogelijkheden.

WAT DOET MEE?

MEE Amstel en Zaan beschikt over specialistische expertise met betrekking tot mensen met een (licht) verstandelijke beperking, mensen met een fysieke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel, chronisch zieken en ADHD. MEE Amstel en Zaan biedt al 60 jaar onafhankelijke ondersteuning aan mensen met een beperking. In alle leefgebieden en in elke levensfase helpt MEE hen actief onderdeel uit te maken van de maatschappij.

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?

Met onze kennis en ervaring kunnen wij u als werkgever op een aantal vlakken van dienst zijn;

  • Wij vergroten de kennis in uw organisatie zodat u zoveel mogelijk zelf kunt doen.
  • Wij helpen u om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te houden.
  • Wij helpen u om mensen met een beperking duurzaam aan het werk te krijgen.

GOED STARTPUNT

We starten met een Verdiepingsgesprek. Een goede vraagverduidelijking vooraf voorkomt teleurstellingen en zorgt voor de juiste acties in het vervolgtraject. Dit gesprek geeft inzicht in de mate waarin uw organisatie momenteel geschikt is voor mensen met een beperking. Wat u momenteel al onderneemt om mensen met een beperking aan het werk te helpen en houden. We kijken samen naar uw behoefte en onderzoeken wat er nog nodig is voor de duurzame inzet van deze groep mensen. Na afloop  kent u de kansen en beperkingen en heeft u advies over de vervolgstappen.

ADVIES OP MAAT

Wij vergroten de kennis in uw organisatie zodat u zoveel mogelijk zelf kunt doen.

  • Training van uw HR personeel; Wij trainen uw HR medewerkers om beter te leren herkennen of er bij een medewerker wellicht sprake is van een niet zichtbare beperking. Daarnaast brengen wij ze bij hoe ze deze mensen het beste kunnen helpen en ondersteunen. Hierdoor zijn ze in staat om een goede oorzaak inschatting maken en effectiever handelen indien er problemen zijn op de werkvloer.
  • Training van directe collega’s en ‘buddy’; Wij laten de afdeling kennismaken met arbeidsbeperkingen. We leren wat het betekent als iemand met een beperking in dienst komt en hoe mensen hier het best mee om kunnen gaan. Daarnaast is er een speciaal programma om een medewerker op te leiden tot ‘buddy’. Deze persoon uit uw organisatie ontfermt zich op de werkvloer over de medewerker en is het primaire aanspreekpunt.
  • Hulp bij financiële- en juridische regelingen; Wij informeren u over de verschillende regelingen en ondersteuningsinstrumenten die uitkeringsinstanties bieden (b.v. No-riskpolis, loonkostensubsidie). Wij helpen u om de juiste afspraken hierover te maken en nodige zaken te regelen met deze instanties.

DUURZAME ONDERSTEUNING

Wij helpen u om mensen met een beperking duurzaam aan het werk te houden.

  • Arbeidscoaching; Met de juiste ondersteuning en randvoorwaarden kan een beperkte medewerker goed functioneren. Onze arbeidscoach heeft als doel om duurzame arbeidsinzet te realiseren en ziekteverzuim terug te dringen. Wij helpen medewerkers met een arbeidsbeperking om problemen op te lossen, tijdens en buiten het werk, die invloed hebben op het functioneren. Onze arbeidscoaches staan klaar voor uw medewerkers en vormen tevens de vraagbaak en achtervang voor directe collega’s en leidinggevenden.
  • Re-integratie; Wij helpen om uw medewerker weer gezond aan het werk te krijgen. Tijdens het coachen kan blijken dat  iemand beter tot zijn recht komt in een andere functie. In dat geval werken wij  samen met uw eigen bedrijfsarts en/of bedrijfsmaatschappelijk om het 1e  spoor van een re-integratie traject succesvol te maken.

Inclusief ondernemen

Wij helpen u om mensen met een beperking duurzaam aan het werk te krijgen.

  • Werkvloer analyse: Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring kennen wij de mogelijkheden van iemand met een beperking en weten wat diegene nodig heeft om optimaal te functioneren. We onderzoeken uw werkvloer en gaan vervolgens samen met u op zoek naar de mogelijkheden binnen uw organisatie. Het resultaat is een overzicht van haalbare taken/functies en een uitwerking in functiebeschrijvingen en vacatureteksten.
  • Werving en selectie; Bij de inzet van mensen met een beperking gaan wij uit van wat iemand wél kan. Wij hebben een uitgebreid netwerk van mensen met een beperking en weten welke randzaken iemand nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. Samen met de kandidaat kijken wij naar de mogelijkheden binnen uw organisatie. Wij zorgen voor de juiste fit door zeer goed te kijken naar de behoeften en verwachtingen van zowel medewerker als werkgever. Hierdoor voelt een medewerker zich op zijn plek en blijft duurzaam aan het werk.