MEE op weg

MEE Amstel en Zaan projecten

Twee jonge dames op de fiets

Waar:  Amsterdam en Purmerend.
Voor wie: Iedereen met een beperking of chronische ziekte die zelfstandig wil leren reizen.

 

 

Samenvatting

Veel mensen met een beperking reizen met het speciaal vervoer naar school, dagbesteding, sport of vrienden. MEE op Weg is een project waar mensen met een beperking met behulp van een maatje leren zo zelfstandig mogelijk te reizen.

Aanleiding

Vanaf jongs af aan reizen veel mensen met een beperking met het speciaal vervoer. Er is een groep mensen die van het speciaal vervoer afhankelijk zullen blijven om van A naar B te komen. Daarnaast is er ook een groep die prima zelfstandig kan leren reizen. Enige ondersteuning is daarbij wel gewenst. Het project MEE op Weg geeft mensen met een beperking de kans om zelfstandig te leren reizen.

MEE op Weg

In het project MEE op weg leren mensen met een beperking zelfstandig te reizen. De werkwijze is als volgt:

  • De deelnemer wordt gekoppeld aan een reismaatje. Dat kan een vrijwilliger, stagiaire of iemand uit het eigen netwerk zijn.
  • Samen maken zij een plan van aanpak waarin staat wat de deelnemer wil leren en op welke manier dit het beste geoefend kan worden.
  • Samen met het maatje oefent de deelnemer vervolgens de gewenste route, bijvoorbeeld die van huis naar werk. Dit kan lopend, op de fiets of met het openbaar vervoer zijn.

Door deelnemers zelfstandig te leren reizen worden zij meer zelfredzaam en onafhankelijker van ondersteuning van anderen. Zij krijgen zo meer zelfvertrouwen, ook op andere levensgebieden. Met het project wil MEE Amstel en Zaan bijdragen aan een inclusieve samenleving, want meedoen in het verkeer is ook meedoen in het maatschappelijke verkeer.

Beoogd resultaat

Na deelname aan MEE op Weg kan de deelnemer zo zelfstandig mogelijk reizen van A naar B.  Elke deelnemer heeft iemand in het eigen netwerk die hem of haar nieuwe routes kan aanleren als dat nodig is. Deelnemers weten beter hoe om te gaan met onverwachte situaties. Zij kunnen beter zelfstandig een oplossing vinden of weten bij wie en hoe ze hulp kunnen vragen. Deelnemers hebben meer zelfvertrouwen en nemen actiever deel aan het maatschappelijk verkeer.

Rol van MEE Amstel en Zaan

MEE Amstel en Zaan coördineert het project en ondersteunt de deelnemers, stagiaires en alle andere betrokkenen in het traject naar zelfstandig reizen.
We werken samen met de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool InHolland. Stagiaires van diverse sociaal maatschappelijke opleidingen van deze scholen worden ingezet als maatje.

Onze Projecten

MEE Amstel en Zaan ontwikkelt projecten en innovaties die gericht zijn op het versterken van de zelfredzaamheid en eigen kracht van kwetsbare burgers. De nadruk ligt op de combinatie van informele zorg en cliëntondersteuning.

Meer informatie?

Neem contact op met één van onderstaande medewerkers van MEE Amstel en Zaan:
•    Marja Limburg, m.limburg@meeaz.nl of op 06 – 1487 4427
•    Trijntje Schouten, t.schouten@meeaz.nl of op 06 – 1487 7796
•    Kim Roozendaal, k.roozendaal@meeaz.nl of op 06 – 8107 8362
•    Of op het algemene e-mailadres: meeopweg@meeaz.nl

E-mail