Sociaal Juridische ondersteuning

Opereren in het spanningsveld tussen regelgeving en praktijk

Mediation en bezwaar

{

Mijn zus heeft toezicht nodig; kiezen we voor bewindvoering, mentorschap of onder curatele stelling?

{

Kunnen de schulden van mijn volwassen, thuiswonende zoon -met een lichte verstandelijke beperking- op ons verhaald worden?

{
Mijn aanvraag is afgewezen, ik word er zo moe van.

Kwetsbare burgers , waaronder mensen met een beperking moeten vaak een beroep doen op speciale voorzieningen. Zij hebben daardoor vaak te maken met (ingewikkelde) regelgeving en soms moeilijk te begrijpen beschikkingen.

Specialistische kennis van wet- en regelgeving

Sociaal juridisch getrainde cliëntondersteuners van MEE Amstel en Zaan kennen de wet- en regelgeving op dit specialistische terrein. Zij stemmen daarbij hun communicatie af op het niveau van de cliënt. Zij geven toelichting of helpen bij het aantekenen van bezwaar. Vaak is na overleg met de instantie, bemiddeling voldoende om tot een oplossing te komen.

Overvraagd

Soms wordt in een juridisch traject een handicap of chronische ziekte niet herkend, of wordt er geen rekening gehouden met het beperkte verstandelijk vermogen of het lagere energie-niveau. Dan is de kans groot dat de cliënt overvraagd wordt en afhaakt. Problemen worden niet of onvoldoende opgelost en de wederzijdse frustraties nemen toe.

Overleg en bemiddeling voorkomt procedures

Bij verschil van mening tussen een cliënt en een instantie kan de sociaal-juridische cliëntondersteuner.

  • Uitleg geven over het genomen besluit aan de cliënt. Deze begrijpt inhoud en argumenten en accepteert het besluit.
  • De vraag of het probleem van de cliënt duidelijk verwoorden en uiteenzetten aan instantie. Instantie kan de beslissing herzien.

In beide gevallen worden door overleg en bemiddeling juridische procedures voorkomen.

Alle Projecten

MEE Amstel en Zaan ontwikkelt projecten en innovaties die gericht zijn op het versterken van de zelfredzaamheid en eigen kracht van kwetsbare burgers. De nadruk ligt op de combinatie van informele zorg en cliëntondersteuning.

Begeleiden bij bezwaar

Soms is bezwaar aantekenen de enige mogelijkheid om het verhaal van de cliënt goed en volledig naar voren te brengen.

  • Vanuit zijn specifieke expertise voegt de sociaal-juridische cliëntondersteuner nieuwe feiten of argumenten toe. In zulke gevallen ondersteunt MEE Amstel en Zaan het aantekenen van bezwaar.
  • Voor kwetsbare burgers is een bezwaarprocedure vaak stressvol en lastig te bevatten. De cliëntondersteuner kan vanuit zijn kennis in de omgang met mensen met een beperking de cliënt hierin bijstaan en er voor waken dat alle relevante zaken ter sprake komen.

Bewust maken en activeren

Als de oplossing van een juridisch probleem bij een organisatie of instantie ligt, zal MEE Amstel en Zaan de betrokkenen daar van bewust maken en stimuleren hun verantwoordelijkheid te nemen. Immers, de oplossing ligt niet altijd bij burger of gemeente.

Meer informatie

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 13:00 uur
020 – 512 72 50

Stuur een e-mail