Cliëntondersteuning - onze expertise

Eigen regie, eigen kracht, netwerkversterking

Onafhankelijke cliëntondersteuning

MEE Amstel en Zaan biedt (onafhankelijke) cliëntondersteuning aan mensen met een beperking  en is niet gebonden aan eigen zorgaanbod. Wij staan naast de cliënt en stellen zijn belang voorop. We geven advies, informatie en ondersteuning op maat. We kijken wat iemand zelf kan en wat er verder nodig is. De cliënt maakt zelf keuzes en houdt de regie in eigen hand zodat hij weer verder kan. Het recht op cliëntondersteuning is verankerd in de Wmo.

Expertise: mensen met een beperking en kwetsbare burgers

Van oudsher ligt onze expertise bij cliëntondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassen met:

  • een lichamelijke of verstandelijke beperking
  • niet-aangeboren hersenletstel (NAH)
  • een chronische ziekte
  • een vorm van autisme.

Daarnaast bieden wij cliëntondersteuning aan kwetsbare burgers zoals:

  • ouderen
  • mensen met psychiatrische problematiek.

Ook professionals, mantelzorgers en familie kunnen bij MEE Amstel en Zaan terecht.

Alle Projecten

MEE Amstel en Zaan ontwikkelt projecten en innovaties die gericht zijn op het versterken van de zelfredzaamheid en eigen kracht van kwetsbare burgers. De nadruk ligt op de combinatie van informele zorg en cliëntondersteuning.

Waar vindt u ons?

De MEE Amstel en Zaan cliëntondersteuners vindt  u in de meeste zorg- of wijkteams in uw gemeente.

Zoek hier het team bij u in de buurt.

Zoek met uw postcode

Vraagverheldering, eigen kracht en netwerkversterking

De cliëntondersteuner richt zich in eerste instantie op het verhelderen van de ondersteuningsvraag; de vraag achter de vraag. Na de vraagverduidelijking werkt hij vervolgens samen met de cliënt aan het versterken van de eigen kracht en van zijn sociaal netwerk.

De cliëntondersteuner motiveert en ondersteunt de cliënt om zoveel mogelijk zelf op te pakken. Als er bijvoorbeeld ondersteuning nodig is van mantelzorgers of professionals wordt dit in gezamenlijk overleg geregeld.

Sterker en bekwamer door cursussen en groepen

Kinderen en volwassen kunnen cursussen en trainingen bij MEE Amstel en Zaan volgen en deelnemen aan lotgenootgroepen. De focus ligt op het versterken van de weerbaarheid, zelfredzaamheid en het oplossingsgericht vermogen.

{

Goede cliëntondersteuning is...

Naast de cliënt staan. Luisteren en meedenken. Niet invullen, niet aanvullen. En gericht op tijdelijke ondersteuning zodat iemand weer zelf verder kan.

{

Goede cliëntondersteuning is...

Integraal kijken naar de hele mens en zijn omgeving en niet alleen naar zijn beperking en de onmogelijkheden.

{

Goede cliëntondersteuning is...

De communicatie afstemmen op de cliënt. Wat wil hij? Wat begrijpt hij? Wat kan hij?


Naast reguliere cliëntondersteuning biedt MEE Amstel en Zaan:

Mediation

Sociaal juridisch getrainde medewerkers hebben kennis van wet- en regelgeving. Zij geven cliënten een toelichting op beslissingen of toewijzingen van instanties. Ook kunnen zij helpen bij het aantekenen van bezwaar. Vaak is bemiddeling voldoende om tot een oplossing te komen. Lees meer over onze vorm van mediation en sociaal juridische ondersteuning.

Vroeghulp

Een cliëntondersteuner coördineert en biedt trajectbegeleiding aan ouders bij het vaststellen van de diagnose of behandeling bij een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand van een jong kind. Lees meer over Vroeghulp.

Leun en steun

Deze vorm van cliëntondersteuning bieden wij als er langere tijd laagintensieve, laagfrequente ondersteuning nodig is. Een cliëntondersteuner houdt dan een vinger aan de pols en zorgt ervoor dat een situatie niet opnieuw escaleert.

Diagnostiek

Gekwalificeerde orthopedagogen en psychologen vormen zich een beeld van de beperking en zelfredzaamheid van de cliënt. De ondersteuning kan hierop worden afgesteld. Ook voeren zij kortdurende ondersteunende gesprekken.
Lees meer over diagnostiek.

Doorverwijzen

De cliëntondersteuners werken vanuit de wijkteams en maatschappelijke teams in de gehele stadsregio Amsterdam. Vind ons via postcodezoeker in de wijk of gemeente van de persoon die u wilt doorverwijzen.

 

Zoek met postcode

Ons aanbod van deze diensten verschilt per gemeente.

 

Bekijk het aanbod in uw gemeente.

Cliëntondersteuning volgens ….

volgens Kim

Kim heeft de auto-immuumziekte SLE en zit het grootste deel van de dag in een rolstoel. Ondanks haar ziekte streeft Kim haar dromen na. Soms heeft zij daar ondersteuning bij nodig. Inmiddels studeert zij klassiek viool aan het conservatorium

volgens Somea

Somea maakte moeilijke tijden door toen haar zoontje met autisme al haar aandacht opeiste. Haar leven liep vast. Samen met MEE Amstel en Zaan bracht Somea haar leven op orde.

 

volgens Frank

Frank heeft niet-aangeboren hersenletstel (NAH). Plannen en organiseren kan hij niet meer zo goed, ook lopen en bewegen gaat moeizaam. Frank kon deze nieuwe situatie nauwelijks accepteren. MEE Amstel en Zaan hielp Frank door dit proces heen.

volgens Lindsey

Lindsey heeft een licht verstandelijke beperking. Toen haar moeder, haar steun en toeverlaat overleed, stond haar leven op z’n kop. Ze wist niet meer wat te doen of waar ze terecht kon. Ze weet nu dat ze altijd op MEE Amstel en Zaan kan terugvallen.